สรุปประเด็นสำคัญ ร่วมกันคุมโควิด-19 จากประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

 • 1. ห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ ตามที่กำหนด
 • 2. ปิดการให้บริการสถานที่เสี่ยง ซึ่งมีคนจำนวนมาก เช่น
  [ทุกจังหวัด] สนามมวย สนามกีฬา สนามเด็กเล่น สนามแข่งขัน
  [กทม. และปริมณฑล] ผับ สถานบริการ สปา สถานบันเทิง สถานที่จัดมหรสพ
  [จะมีการพิจารณาตามความเหมาะสม] แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ห้าง ตลาด พิพิธภันฑ์
 • 3. ปิดการใช้ยานพาหนะเข้าประเทศทั้งทาง บก เรือ อากาศ
 • 4. ห้ามกักตุนสินค้าประเภทยา เวชภันฑ์ อาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าอื่นที่จำเป็นต่อการอุปโภคบริโภค
 • 5. ห้ามชุมนุม หรือทำกิจกรรมมั่วสุม
 • 6. ห้ามเสนอข่าวเท็จ ข่าวที่อาจทำให้เข้าใจผิด หรือทำให้หวาดกลัว
 • 7. หลีกเลี่ยงการเดินทางข้ามจังหวัด หากจำเป็น ต้องผ่านการคัดกรองตามมาตรการของทางรัฐ เพื่อการติดตามอาการหรือกักกันตัว


ผู้ที่มีความเสี่ยง 3 กลุ่ม ไม่ควรออกจากบ้าน

 1. ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป
 2. เด็กเล็กกว่า 5 ปีลงมา
 3. ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ความดันสูง โรคทางเดินหายใจ ภูมิแพ้

เผยแพร่ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2563
แหล่งข้อมูล กรมควบคุมโรค