แนวทางการให้คำแนะนำการแยกกักตนเองเพื่อสังเกตอาการที่บ้าน สำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยหรือผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส COVID-19

 • ทำไมต้องแยกตัวเองเพื่อสังเกตอาการที่บ้าน?
  การกักกันตัวเองนอกจากเป็นการสังเกตอาการว่าตนเองจะได้รับเชื้อหรือมีอาการป่วย เพื่อจะได้นำเข้าการรักษาได้อย่างรวดเร็วแล้วยังเป็นกระบวนการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสในกลุ่มเสี่ยงที่สัมผัสโรค
 • ประโยชน์ของการกักกันตัวเอง
  เพื่อสังเกตอาการได้ชัดเจนและทำให้การรับการรักษาได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนั้นยังทำให้คนอื่นๆ ปลอดภัย
 • เมื่อไหร่ที่คุณต้องแยกตัวเองอยู่ในบ้านหรือห้องพัก เพื่อสังเกตอาการ
  – ติดต่อหรือสัมผัสกับผู้ป่วยติดเชื้อไวรส
  – เดินทางไปหรือเดินทาผ่านประเทศที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส ในช่วง 14 วันที่ผ่านมา
 • คุณต้องแยกตัวเองอยู่ในบ้าน หรือในห้องพักนานแค่ไหน?
  ใช้เวลา 14 วัน นับจากวันที่คุณเดินทางออกจากประเทศที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสหรือใช้เวลา 14 วัน หนังจากที่ติดต่อหรือสัมผัสบุคคลที่เสี่ยงหรือป่วยเป็นโรคติดเชื้อนั้น
 • ต้องทำตัวอย่างไร ให้ปลอดภัย
  – เฝ้าระวังสังเกตอาการ ได้แก่ ไข้ ไอ หายใจลำบาก หรืออื่น ๆ เช่น หนาวสั่น ปวดเมื่อยตามร่างกาย เจ็บคอ ปวดศีรษะและน้ำมูกไหล
  – สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
  – งดกิจกรรมนอกบ้าน ควรหลีกเลี่ยงการอยู่ร่วมกับคนหมู่มาก
  – ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่หรือเจลล้างมือ
 • จะจัดการกับจิตใจตัวเองอย่างไร ระหว่างแยกตัวสังเกตอาการในบ้าน
  – ใช้ชีวิตให้เหมือนเดิม ในรูปแบบที่ปลอดภัย เช่น ติดต่อทางโทรศัพท์ หรืออินเตอร์เน็ต แทนการพบปะ
  – หาอะไรทำแก้เบื่อ เช่น กิจกรรมออกกำลังกาย
  -จัดการกับความเครียด เช่น การฝึกเทคนิคการหายใจ คลายเครียด หรือฝึกสมาธิ

แหล่งข้อมูล : กรมสุขภาพจิต