ผตร. ประชุม EOC Conference สู้ภัย COVID-19 (ครั้งที่ 2)

วันที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น.
นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุม VDO Coference หัวข้อ เพื่อติดตามสถานการณ์ COVID-19 ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน และภัยสุขภาพ EOC เขตสุขภาพที่ 10

yenrudee sriprom

3 เมษายน 2563

ตั้ง นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ปฏิบัติหน้าที่เป็นโฆษก ศบค.

ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหาร นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 ได้รับมอบหมายภารกิจสำคัญ โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบา […]

yenrudee sriprom

27 มีนาคม 2563

yenrudee sriprom

26 มีนาคม 2563

สรุปประเด็นสำคัญ ร่วมกันคุมโควิด-19 จากประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

ผู้ที่มีความเสี่ยง 3 กลุ่ม ไม่ควรออกจากบ้าน ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป เด็กเล็กกว่า 5 ปีลงมา ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ความดันสูง โรคทางเดินหายใจ ภ […]

yenrudee sriprom

26 มีนาคม 2563

ผตร. Conference สั่งการ COVID-19

วันที่ 25 มีนาคม 2563 นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุม EOC เพื่อติดตามสถานการณ์โรคติดต่อเ […]

yenrudee sriprom

26 มีนาคม 2563

ผตร. เปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์

วันที่ 16 มีนาคม 2563 นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานในพิธีเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ และอบรมเชิง […]

yenrudee sriprom

24 มีนาคม 2563
1 2